Urbanisera

Jag ger bort hela skiten. På allvar, på riktigt. Till och med kopior av mina 3d-modeller till den som vill ha. För urbaniteten, arkitekturen och staden.

Det lilla i det stora

Kategori: Urbana Koncept

Staden är stor, och en tät storstad är av nödvändighet i någon mening alltid i alla fall på ett eller annat sätt storskalig. För att rymma alla människor som vill bo där måste man bygga hus som är höga. Många sammanhang blir  stora, opersonliga och anonymiserande. Som människa får man känslan av att vara en myra eller en enskild kugge i ett maskineri. Det är en av alla viktiga känslorna att plocka upp i en stad, och det är häftigt att känna att man är del av något större. Men i oss människor finns också ett behov av att känna någon slags motsats, att hitta mindre och mer intima platser. Sammanhang som skalar ner hela den stora stad som omger oss. Små greppbara oaser i allt det stora. Oaser där man liksom kan landa. Men hur kan man skapa dessa platser? Och hur gör man det på ett sätt som inte offrar allt för mycket av den viktiga tätheten?

Jag tänker direkt på Viktoriapassagen i Göteborg. Det är en liten och trång genväg, som en gränd fast rakt igenom ett stadskvarter. Det som är speciellt med den är att inuti passagen så får det lilla formatet råda. Det är inte mer än kanske 3 meter brett vägg till vägg och huskropparna på ömse sidor är inte mer än en våning höga. Det är som att träda in i en annan värld. Men man offrar nästan ingen täthet för att åstadkomma detta. Och det är genidraget med passager. De kan bli små intima platser mitt i det stora utan att för den sakens skull skapa otäthet och alla negativa effekter det har i att avstånden ökar och många människor måste bosätta sig i sämre lägen .

Ett annat ställe i Göteborg som jag kommer att tänka på är Haga. Haga nygata för att vara specifik. Det är en smal liten bilfri turistkuliss mitt i Göteborg till övervägande del omgärdad av landshövdingehus med caféer och butiker. Oerhört charmigt och pittoreskt. Gör sig nästan löjligt bra på bild. Och är en plats där staden inte är stor och väldig utan liten, mysig och gemytlig.

Då återstår frågan ifall det är möjligt att använda och kombinera den här inspirationen på ett konstruktivt sett till ett spännande och urbant koncept. Och faktum är att det kan man. Idén med passager genom större kvarter kan kombineras med smala småskaliga Haga Nygata. Lämpligen i någon slags radhusform. Som vi ser på bilden av Haga ovan så går det utmärkt med omkring 2 våningar, vilket inte är särskilt högt, men eftersom detta är yta som annars inte skulle exploaterats så bidrar det till tätheten snarare än minskar den.

En styrka i detta konceptet är att de små tomterna kan säljas till privatpersoner. På så sätt kan fler involveras i att bygga staden, vilket oftast leder till mer variation och högre attraktivitet. En annan intressant detalj är att dessa fastigheter bör kunna byggas helt utan krav på parkering, parkeringsnorm. Då det handlar om enfamiljshus där familjen som själva ska bo där är byggare bör de själva kunna avgöra sitt eget parkeringsbehov. 

I den mån parkering är viktig för just de som bygger får de använda sin egen tomtmark till det. Om de inte är intresserade av bilparkering kan de få bygga mer boyta istället. När den ursprungliga brukaren flyttar så får köparen acceptera parkeringssituationen, bygga om fastigheten så att bilparkering ryms eller välja en annan bostad. Kommunen bör vara tydlig med från början att inte den inte avser upplåta gatumark för uppställning av ett fåtal privatpersoners plåtburkar.

Passagen är för smal för bilparkering, och hur som helst så bör det finnas roligare aktiviteter att upplåta marken till än parkering. Barn som hoppar hage och lär sig cykla till exempel. Det blir lugna villa-gatan mitt i stan. En idyll för de som bor där och en spännande plats för närboende att promenera genom. En vacker plats där man kan landa som människa och känna att stadsrummet för en stund skalar ner och blir litet och greppbart. En liten oas i den stora staden.

(I detta inlägg figurerar två olika 3d-modeller. Det är bara att be om dem. Jag ger bort allt för urbaniteten, arkitekturen och staden!)