Urbanisera

Jag ger bort hela skiten. På allvar, på riktigt. Till och med kopior av mina 3d-modeller till den som vill ha. För urbaniteten, arkitekturen och staden.

Stadens Doughnut

Kategori: Urbana Koncept

Jag brukar kritisera ganska friskt när en lösning är designad helt runt bilparkeringen. När visionen för stadsutvecklingen blivit så urvattnad att det bara handlar om att bygga lägenheter utefter hur många bilparkeringar man lyckas skaka fram. Och så kommer jag här och gör i stort sett samma sak. Men låt mig börja från början:

Det här ser ju ut som ett vanligt stadskvarter. Ni vet - sådana som det borde ploppa upp överallt i städerna istället för alla trista funkislådor med gräsmattor och sly mellan. Den här bilden skulle kunna illustrera massor spännande. Hur fint det blir med träd, hur enkelt man kan få till rätt bredd på en cykelbana om man vill, eller hur man med enkla medel skapar en känsla av vertikalitet i byggnaden. Men idag är poängen en helt annan. 

Från utsidan är det inte mycket som tyder på att detta är en helt annorlunda byggnad. En enkel skylt över en port. Men skenet kan bedra...

Det är någonting helt annat än ett vanligt kvarter - det är en doughnut. Innuti kvarteret döljer sig något så enkelt som ett parkeringsdäck. Lösningen är inspirerad av något som kallas Texas Doughnut. Det är samma tanke fast ännu mer fokus på parkering, se bilden nedan. 

Den viktigaste fördelen är att detta är ett sätt att skapa parkering utan att sabotera stadsmiljön längs gatan. En parkeringsplats eller ett parkeringshus är inte så kul att traska förbi. Det finns liksom inga målpunkter där, utan ofta möts man bara av ett öppet asfaltsfält eller en monoton jättelång vägg i billigast tänkbara utförande. På det här sättet så får parkeringen en "roligare" framsida, nämligen en vanlig stadsfasad med affärer, serveringar och bostäder. 

En annan lösning med samma fördel är källargarage. Skillnaden är dock att ett parkeringsdäck är mycket billigare. Det gör att ekonomin i parkeringslösningen blir bättre (eller i varje fall mindre usel), och möjligheten att få ekonomi i bilparkeringen ökar. 

Källargarage har fördelen att innergården lämnas intakt. Å andra sidan finns det en viss fördel med att göra på detta sättet också. I mitt exempel är parkeringsgaraget 3 våningar (7,5 meter) högt. Den delen av innergården kommer ha solsken under större del av dagen än den lägre delen. Perfekt för kvällsfesterna med andra ord! Naturligtvis måste man säkerställa att parkeringsgaraget verkligen får en terrass på taket. Ett sådant krav läggs rimligen med i detaljplanen. En annan kul bieffekt är att man av olika skäl (ljusinsläpp till exempel) rimligen lämnar små avgränsade fickor mellan stadskvarterets fasad och parkeringsdäckets fasad. Perfekt läge för uteservering utan problem med att gäster inkräktar eller får otillbörlig insyn på de boendes gård.

En stor fördel jämfört med källargarage är också att ett parkeringsdäck kan byggas nästan helt oberoende fastigheten som omger den. Det har två fördelar. För det första är det enda som måste säkerställas i det yttre stadskvarteret anslutningar. I övrigt kan parkeringsdäcket få tillkomma i efterhand ifall efterfrågan inte finns initialt. Det kan också rivas ner om efterfrågan skulle minska samt byggas högre om den skulle öka. Den andra fördelen är att det inte finns någon anledning att belasta det vanliga stadskvarteret med dess kostnader. Det kan få uppföras av privat aktör ifall efterfrågan finns. Bilfria behöver inte oroa sig för att behöva betala för andras parkering.

Så hur mycket platser blir det? I exemplet ovan är kvarteret 100*50 meter. Parkeringsdäcket är 40*20 meter (=800 kvadratmeter). Man brukar räkna med att en parkeringsplats tar 25 kvadratmter i anspråk inklusive tillfarter och ramper. Varje våning rymmer alltså ca 30 parkeringsplatser. I mitt exempel ser vi alltså 90 parkeringsplatser. Det tycker jag är ganska många. Det är strax över till exempel Kungstorget eller Grönsakstorget i Göteborg (som respektive rymmer ca 70 parkeringsplatser).

Som grepp kan detta till exempel användas på mindre markparkeringar i centrala lägen, likt Grönsakstorget, där befintlig bebyggelse hindrar friliggande parkeringshus. På så sätt kan underutnyttjade parkeringsytor få utvecklas och bli någonting naggnade gott istället - en doughnut i staden!

(Som vanligt finns 3d-modellen tillgänglig - bara att fråga)