Urbanisera

Jag ger bort hela skiten. På allvar, på riktigt. Till och med kopior av mina 3d-modeller till den som vill ha. För urbaniteten, arkitekturen och staden.

Manifest

Kategori: Manifest

Jag vill ha bättre städer. Roligare, vackrare och mer hållbara städer. För mig är det liktydigt med funktionsblandade kvartersstäder. Att skapa den typen av stadsmässiga miljöer kallas att "urbanisera". Det är vad den här bloggen ska handla om. 

 

Det verkar som att det idag i stor utsträckning saknas förmåga att skapa den typen av attraktiva och levande miljöer som gör staden rolig, vacker och hållbar. De stadsmässiga miljöer vi har är nästan uteslutande minst omkring 100 år gamla. Idag planeras, ritas och uppförs det för mycket som inte är urbant utan suburbant. Det ordet betyder ordagrant "under stadsmässigt", och det är också precis vad det är frågan om. Något sämre. På svenska kallas det ofta "förort".

Planeringsexpertisen står lika nakna som kejsaren, genomskådade av glada amatörer. Det som skulle bli så bra blev till mardrömmar. Biskopsgården, Tensta, Rosengård. Nästan varje svensk stad har katastrofer på en helt monumental skala. Inte ens mönsterexemplaren, till exempel "Bo Bättre"-utställningens Guldheden från 40-talet och Uno Åhrens riksintressanta funkis-Johanneberg kan sägas vara "roliga", "levande" eller "spännande" även om de betingar höga kvadratmeterpriser idag på grund av dels det ökade trycket på bostadsmarknaden och dels sin närhet till centrala Göteborgs genuina kvartersstad.

Det är naivt att tro att problemen löser sig själva, att våra stadsplanerare en dag vaknar upp och säger att nej, vi ska inte ha mer bostadsenklaver och köpcentrum som förbinds med enorma motorvägar. Att arkitekterna plötsligt tänker tanken att vi ska inte ha mer punkthus utspridda på åkrar. Att alla inblandade över en natt går samman och börjar rita riktiga kvarter där bostäder, handel OCH industri får plats. Det kommer inte hända, inte av sig själv. 

Att bara klaga håller inte. Det är inte att ta ansvar, det är inte att vara konstruktiv. Avsikten med den här bloggen är att visa på alternativ, konkret hur man kan göra annorlunda för att få den där fantastiska staden så många drömmer om. Jag hoppas att det kan bidra i alla fall lite till att puffa snöbollen i rullning åt rätt håll. Därför ger jag bort allt. Hela skiten. Bilder, tankar, och till och med mina 3d-modeller "as is" till den som frågar. För urbaniteten, arkitekturen och staden.

Johannes Westlund, Partille, 2014