Urbanisera

Jag ger bort hela skiten. På allvar, på riktigt. Till och med kopior av mina 3d-modeller till den som vill ha. För urbaniteten, arkitekturen och staden.

Evolutionsmetoden del 2: Från villamatta till stadskvarter

Kategori: Evolutionsmetoden

Evolutionen är livets mekanism - genom ständig adaption kan livet bestå. Samma sak gäller städer. Endast genom utveckling kan städer fortsätta vara attraktiva och relevanta. Det som inte är under utveckling är under avvekling. Hur kan detta se ut rent konkret? Varför inte beakta ett exempel?

 

Vid en första blick ser detta ut som vilken villaförort som helst. 8 villor, lite trädgård, uppfarter, bilar. Men tittar man närmre så finns detaljer som avviker. Längs en huvudväg finns redan särskild kantstensparkering, breda trottarer, träd och cykelbanor. Under mark kan man tänka sig att sådant som avlopp, vatten och el redan är förberett för en helt annan belastning. Det finns höjd för utveckling. På samma sätt kan man tänka sig att småhusen är uppförda på ett mera provisoriskt sätt. De har nog inga källare och kanske görs avkall på tillgänglighetsanpassning. Kåkarna kan vara standardiserade från småhustillverkare. 

För sedan skruvas kranen på lite. På förutsägbar tidtabell utökas byggrätterna och vissa villaägare ser möjligheten att göra en god affär. Antingen utvecklar man själv eller så säljer man till en annan utvecklare. Ny aktivitet börjar hända i det lilla området.

Utvecklingen händer förmodligen mot huvudgatan först. Här finns bättre affärslägen vid förbipasserande trafik. En busslinje kanske börjar bli lönsam att öppna upp. Huskropparna börjar formera sig längs med gatorna i en mer kvarterslik form, men fortfarande finns det många villor kvar. 

 

Sedan följer förmodligen ytterligare utveckling i gluggarna. Kvarteret sluter sig först mot huvudgatan. Upplevelsen längs gatan är nu att befinna sig i en småskalig stadsmiljö. Behovet av parkering kanske ökar. Då kan utrymmet mellan träden på tvärgatan utnyttjas. Gräsremsan tas bort och det skapas rum för mer parkering. Även cykelparkering kanske anläggs. En bilparkering rymmer uppemot 10 cykelparkeringar. En billig investering för att öka tillgängligheten till handeln som förmodligen blommat upp längs huvudgatan. Busslinjen kanske uppgraderas och får högre kapacitet.

Vartefter kommer kvarteret slutas upp alltmer för att slutligen bli ett helt slutet stadskvarter, och längs huvudgatan kanske en andra våg av förtätning startar. Och det slutar nog inte där heller. I hörnen kanske det efter hand skjuter upp högre bebyggelse för att bereda plats för fler som vill bo där. Busslinjen kanske ersätts av spårvagn. Eller så dras tunnelbana under för att svälja transportbehovet som ökar i takt med områdets utveckling. Kvarterets liv går inte att bestämma på förhand och detta är bara ett exempel på hur denna utveckling skulle kunna se ut. Det är i grunden anledningen till att evolution är viktigt. Dynamik kan inte planeras. Men med rätt förutsättningar och ambitioner kan ett område faktiskt utvecklas från villamatta till stadskvarter.

I den avslutande delen bjuds det på konkluderande funderingar omkring förutsättningar, regler och praxis.

Kommentera inlägget här: